O Firmie

Serdecznie Państwa witamy,

Firma Immobilia świadczy profesjonalne usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości i przedsiębiorstw oraz praw z nimi związanych, analiz rynku oraz kompleksowego doradztwa majątkowego dla przedsiębiorców, administracji i osób fizycznych.

Firma została założona przez rzeczoznawcę majątkowego Agnieszkę Szyposzyńską – Neczaj, o numerze uprawnień 6377 nadanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Założycielka firmy jest członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Współpracujący zespół ekspertów tworzą:

Agnieszka Szyposzyńska – Neczaj, rzeczoznawca majątkowy

Piotr Neczaj, magister inżynier budownictwa

wycena nieruchomości Brzeg Dolny Agnieszka Szyposzyńska

Immobilia świadczy usługi w zakresie

Wycena nieruchomości

Wyceny nieruchomości gruntowych i zabudowanych, lokalowych, spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu:

 • dla celów negocjacji ceny
 • dla celów kredytowych
 • dla celów sprawozdań finansowych
 • związane ze spadkami, podziałami majątku
 • związane z ustaleniem opłat adiacenckich i planistycznych

Wyceny przedsiębiorstw:

Wyceny przedsiębiorstw:

 • dla celów podziału majątku
 • dla celów sprawozdań majątkowych
 • dla celów sprawozdań finansowych
 • dla celów kredytowych

Służebność przesyłu

Wycena w związku z posiadaniem urządzęń przesyłowych na nieruchomościach dla urządzeń istniejących:

 • wartość służebności przesyłu (wynagrodzenie za współkorzystanie z gruntu)
 • obniżenie wartości nieruchomości w związku z posadowieniem urządzeń
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości max 10 lat wstecz
 • wyłączenie gruntu z produkcji rolnej (w przypadku urządzeń naziemnych na gruntach użytkowanych rolniczo)

Dla urządzeń planowanych:

 • wartość służebności przesyłu (wynagrodzenie za współkorzystanie z gruntu)
 • obniżenie wartości nieruchomości w związku z posadowieniem urządzeń
 • odszkodowanie za szkody wynikłe w związku z procesem budowy (np. dla nieruchomości rolnych utrata plonowania w roku budowy i obniżenie plonowania w latach kolejnych)
 • wyłączenie gruntu z produkcji rolnej (w przypadku urządzeń naziemnych na gruntach użytkowanych rolniczo)

Usługi inżynierskie

Usługi inżynierskie:

 • nadzory inwestorskie i kierowanie budową
 • kontrole techniczne obiektów budowlanych
 • opinie techniczne i doradztwo budowlane

Zapytaj o wycenę

Dziękujemy za kontakt z nami! Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

Skontaktuj się z nami

Immobilia
Agnieszka Szyposzyńska-Neczaj

Wróblowice, ul. Sosnowa 12

tel. +48 607 873 343